Cookiewet

De cookiewet bestaat eigenlijk niet. Juridisch gezien is het een deel van de Telecommunicatiewet. In artikel 11.7a om precies te zijn, staat bepaalt dat toestemming nodig is van de eindgebruiker voordat gegevens (data) mogen worden uitgelezen of geplaatst bij diens randapparatuur (zoals computers, laptops, tablet of telefoons).

Een cookie is zo’n gegeven (data), maar de wet is veel breder dan dat, ook browser add-ons, browser fingerprinting, javascripts en spyware vallen er onder en zullen toestemming van de eindgebruiker moeten hebben om gegevens (data) uit te mogen lezen of te plaatsen.