Internet Explorer 9

Voer de volgende stappen uit om de opslag van cookies uit te schakelen voor alle websites, in Internet Explorer 9.

  • Klik op de knop Extra Internet Opties en klik vervolgens op Internet Opties.
  • Ga naar het tabblad Privacy en zet de slider helemaal naar boven, op "Alle cookies blokkeren".
    Internet Explorer 9 Privacy