Chrome

Voor de volgende stappen uit om de opslag van cookies uit te schakelen voor alle websites in Google Chrome.

  • Klik in Chrome op het gereedschap icoon, rechts bovenin.
  • Ga naar Instellingen en klik vervolgens op de regel "Geavanceerde instellingen weergeven...", waarna de Privacy instellingen zichtbaar worden.
  • Klik op de knop Instellingen voor inhoud en selecteer vervolgens "Sites niet toestaan gegevens in te stellen" en klik op OK.

 Chrome Instellingen voor inhoud


Een tweede en naar onze mening betere optie is om cookies op te slaan zolang de browser geopend is. Zodra de browser gesloten wordt, worden de cookies verwijderd.

Selecteer hiervoor de optie"Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluit".

Chrome Instellingen voor inhoud